Çarşamba, Mart 07, 2012

Çarşamba, Mart 07, 2012 Posted by kırmızı kirmizi 5 comments Posted in , ,

Ah be dünya! Sen dönüyorsun onu anladık da bu insanlar senden daha hızlı dönüyor, hem de ortada hiçbir yörünge yokken.

Herkese hak ettiği değeri vereceksin, öküze kravat takmanın âlemi yok.

En son ölüm gelir; biz yine de erken deriz.

Bu devirde, ilk bakışta âşık oldun oldun adamım, Yoksa ikinci bakışta kimin ne mal olduğunu anlarsın.

Sakladığın sır senin esirindir. Açığa vurursan sen onun esiri olursun.
Çarşamba, Mart 07, 2012 Posted by kırmızı kirmizi 1 comment Posted in , ,

Turgut Özakman, Kurtuluş Savaşı ile ilgili olarak yüzlerce kaynaktan derlenmiş bilgileri, belgelere dayandırarak bir roman üslubu içerisinde anlatmaktadır. Şu Çılgın Türkler dört ana bölümden oluşmaktadır.

“Başlangıç” adı verilen ilk bölüm 28 Haziran 1914-1 Nisan 1921 tarihleri arasındaki dönemi kapsamakta ve özetlemektedir. İkinci Bölüm; Birinci Kitap adı altında ve “Yunan Büyük Taarruzu” adını taşımaktadır. Bu bölümde yer alan alt başlıklar ise; Kütahya-Eskişehir Savaşı’na Hazırlık, Kütahya-Eskişehir Savaşı, Sakarya Savaşı’na Hazırlık, Ankara’ya Yürüyüş ve Sakarya Savaşı’dır. Üçüncü Bölüm, İkinci Kitap başlığıyla Türk Büyük Taarruzu adını taşımaktadır. Bu bölümde de; Büyük Taarruza Hazırlık, Afyon Güneyine Yürüyüş ve Büyük Taarruz alt başlıkları bulunmaktadır. Roman Sonuç bölümüyle sona ermektedir.